Laerskool Olienpark

Go to content

Main menu


TUISBLAD

 Laerskool Olienpark streef daarna om ’n skool te wees van buitengewone kwaliteite waar ons leerders leer om met integriteit te lewe.
Ons bou ons skool op die fondamente van die Christelike leer, respek, omgee, liefde en diensbaarheid aan ons naaste.
Daarbenewens streef ons na kwaliteit-onderwys waar onderwysers, leerders, administratiewe beamptes, algemene werkers en ouers saamwerk om ons leerders optimaal te ontwikkel en help om hul potensiaal te bereik op akademiese- en  sosiale terrein asook emosioneel en fisies.
Ons streef daarna:
1. Dat elke individu en individuele talent erkenning sal ontvang.
2. Dat ons daartoe bydra om ’n positiewe selfbeeld by ons leerders te kweek.
3. Om met verantwoordelikheid en integriteit te lewe.
4. Om in die gemeenskap in te ploeg en daar ’n verskil te maak.
En voor jy jou ogies kon knip het
2018 op die halfpadmerk bereik...
die kinders is hard besig met die halfjaar eksamens...
en dan...
VAKANSIE!!
Ons wil elke ouer en personeellid bedank vir 'n baie suksesvolle jaar tot dusver...
dankie vir jul ondersteuning en liefde.
Parkies beleef 'n baie goeie jaar...
Dankie Parkie-leerders vir jul entoesiasme en deelname...
sonder julle is ons niks.
Geniet die welverdiende vakansie!
Fundamentele waardes en doelwitte van ons skool:
1. Om ons Christelike karakter te behou, te beskerm en te bevorder, maar ook ’n bewussyn te skep vir die vryheid van geloof.
2. Om óns liefde vir Afrikaans te bevorder.  Dit is die enigste onderrigtaal by ons skool.
3. Die doelstelling van gehalte-onderwys met hoë akademiese standaarde.
4. Ons streef daarna dat ons leerders met verantwoordelikheid sal lewe.
5. Die daarstelling van ’n verskeidenheid buite-kurrikulêre aktiwiteite.
6. Om leerders se leierseienskappe te help ontwikkel.
7. Om die karakter en etos van ons skool te respekteer en te beskerm.
8. Om die onderwyspersoneel te help om hul potensiaal te bereik en om ’n passie vir die onderwys te hê.
9. Die daarstelling van ’n gesonde verhouding tussen ouers, onderwyspersoneel en onderwysowerhede.
10. Om by ouers die bewussyn te bevorder van algehele verantwoordelikheid t.o.v. die kind se onderwyssituasie.


Die Geskiedenis van Laerskool Olienpark


Ons skool het amptelik op Maandagoggend, 2 November 1981 sy eerste “lewenssnikkies” gegee.  Daar was nog geen skoolgebou beskikbaar nie en die waarnemende hoof, dr. J P Botha, het die skoolkantoor in sy studeerkamer te Maroelaweg ingerig, bygestaan deur me M.S. Fourie.  Nietemin kon die skool twee maande daarna, op 6 Januarie 1982 met personeel, leerlinge en ouers in die plaaslike stadsaal open.

Vir klaskamers is by die  Hoërskool en die ander Laerskool voorsiening gemaak.  Intussen is met die Stadsraad onderhandel om die gebruik van die sportsaal en aanverwante geboue as klaskamers te bekom en is die skool se juniorafdeling vanaf die ou Laerskool hierheen oorgeplaas.

Teen Mei  1982 was die skool se administratiewe blok en die eerste agt grade klaskamers gereed om in gebruik geneem te word.  Intussen het die skool sy mooi naam ontvang en is daar ook ’n permanente hoof aangestel in die persoon van Mnr. J.J. Erasmus, wat op 1 Augustus 1982 diens aanvaar het.

’n 15-jaar oue Olienhoutboom geplant – Dit was ook die eerste boom wat geplant is op dié gronde.  Olienhoutbome is gehard, volhard en pragtig!  Die skool het op daardie stadium 290 leerlinge gehad.

Die klasse by die Hoërskool moes egter die res van die jaar daar bly.  Vanaf Januarie 1983 is die senior afdeling weer maande lank in die Neline Swart-saal gehuisves, totdat klaskamerruimte by die skool beskikbaar was. By die Hoërskool was daar steeds twee Standerd 3-klasse gehuisves.

Die tweede hoof, Mnr. J.J. Marx, was hoof vanaf 1994 tot en met 2005.  Die skool het op daardie stadium 560 tot 570 leerders gehad.

Die derde hoof, Me. L. Lamprecht, is van 2005 tot op hede aan die stuur van sake.  Die skool bestaan tans uit ongeveer 600 leerders.

Olienpark is nou reeds 30 jaar STERK EN STEWIG gevestig, met die oog gerig op die onbekende toekoms.


Back to content | Back to main menu