Aansoeke om toelating

Toelatings Proses

Enige ouer of sorggewer wat om toelating van sy of haar kind as ‘n leerder by die skool aansoek doen, moet ‘n afskrif van die volgende aan die Hoof (of sy gevolmagtigde) van die skool voorlê en by hom indien:

  • Die kind se identiteitsdokument of geboortesertifikaat.  Doopseël is nie aanvaarbaar nie.
  • Immuniseringskaart.
  • Bewys van woonplek.
  • Oorplasingskaart moet aangevra word deur die skool waar die leerder inskryf.
  • Die leerder se profiel / portefeulje / Edlab / Voogkaart ens. moet deur die Hoof van die nuwe skool aangevra word, sodra die leerder ingeskryf het.  (Hierdie dokumentasie sal per pos / persoonlik versend word.  Dit mag nooit aan die ouers oorhandig word nie).

Die Hoof moet die egtheid van bogenoemde en bewyse wat voorgelê word, vasstel.

Indien al die dokumentasie nie onmiddellik beskikbaar is nie, moet die leerder voorwaardelik vir ‘n maksimum tydperk van drie (3) maande toegelaat word.  Die Distriksdirekteur moet in kennis gestel word.  Gedurende die drie maande moet die skool en/of die departement die ouers inlig oor hoe om die nodige dokumentasie te bekom.

Na drie maande moet die Beheerliggaam en die Distriksdirekteur aandag aan die saak gee as die nodige dokumentasie steeds nie beskikbaar is nie.

Ons bou ons skool op die fondamente van die Christelike leer, respek, omgee, liefde en diensbaarheid aan ons naaste.

© 2022 Laerskool Olienpark.

All Rights Reserved.

Designed and hosted by TekConnect (Pty) Ltd.