Beskerming van Persoonlike Inligting van 2013 (POPI)

VRYWARINGS MET BETREKKING TOT LEERDERFOTO’S/BEELDMATERIAAL/-VIDEO’S.
Toestemmingsvorm ingevolge die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting

Ons bou ons skool op die fondamente van die Christelike leer, respek, omgee, liefde en diensbaarheid aan ons naaste.

© 2022 Laerskool Olienpark.

All Rights Reserved.

Designed and hosted by TekConnect (Pty) Ltd.